За нас


Сдружение "Черноморски изследователски енергиен център" (ЧИЕЦ) е неправителствена организация, основана през 2007 г. като наследник на Черноморския регионален енергиен център (ЧРЕЦ), създаден през 1995 г. по инициатива на Европейската комисия и страните от Черноморския регион.

Организацията цели да продължи дейностите на ЧРЕЦ, насочени към насърчаване на сътрудничеството между страните от Черноморския регион и Европейския съюз в областта на енергетиката, със специален акцент върху научните изследвания. Освен в международни дейности, ЧИЕЦ участва активно и в решаването на въпроси от важно естество за българския енергиен сектор.

Партньори


   
 
 
 
 

Новини и събития


Какви са многостранните въздействия на справедливия преход? Заключения на наскоро публикувания доклад за матрицата на въздействието

13.02.2024

Ново проучване на експертите от IEECP Марко Перето, Диана Зюсер и стажантката Зография Андреосату разглежда ...

Семинар на JUSTEM разкрива четири ключови предизвикателства пред въглищните региони

13.06.2023

Автори: Анна Мазур и Йоанна Огородничук, KAPE

На 25 април проектът JUSTEM проведе първия си междурегионален у ...

Информационна сесия във връзка с петата покана за кандидатстване по линия на Европейския механизъм за градско развитие

29.05.2023

На 26 май 2023 г. се проведе информационна сесия във връзка с петата покана за кандидатстване за финансиране п ...

Проекти


Овластяване на гражданските общности за възобновяема енергия (POWER-E-COM)

Проектът POWER-E-COM насърчава сътрудничеството между регионалните/местните власти и гражданите за създаване ...

Съвместно разработване на инструменти и услуги за внедряване на показателя за подготвеност за интелигентно управление на сградите (SRI-ENACT)

Проектът SRI-ENACT предлага цялостно решение, което да улесни въвеждането на показателя за подготвеност за инт ...

Справедливост на прехода и овластяване на гражданите срещу енергийната бедност (JUSTEM)

Енергийният преход в Европа е поставен пред изпитание: от една страна е обявен "червен код" за нулеви ц ...