News


В новия брой на информационния бюлетин на DanuP-2-Gas

06 април 2022

В консорциума на DanuP-2-Gas кипи трескава дейност. Партньорите финализират най-важните резултати и се подготвят за тяхното представяне пред заинтересованите страни.

►  До 15 април събираме мнения, коментари и препоръки по структурата и формата на семинарите, посветени на бъдещите инвестиционни проекти в P2G хъбове и начините за тяхното финансиране.

►  Подновяваме прегледа на териториалните перспективи и потенциала за развитие в регионите на DanuP-2-Gas. Във фокуса ни този път е Австрия.

Вижте повече в новия брой на информационния бюлетин на проекта DanuP-2-Gas.

Информационен бюлетин