Events


Отопление и охлаждане от ВИ: Подмяна на неефективните системи в жилищния сектор

22 февруари 2022

Кога: 8 април 2022 г., от 14:30 до 17:00 ч.

Къде: онлайн събитие

Регистрация: регистрирайте се за участие в Европейската конференция по енергийна ефективност, за да получите достъп до семинара на REPLACE (такса за участие: 30 евро)

Език: английски

За семинара:

Отоплението и охлаждането съставляват половината от потреблението на енергия в Европа. Въпреки това две трети от инсталираните в европейските сгради отоплителни системи са неефективни. Следователно постигането на климатична неутралност е немислимо без декарбонизиране на отоплението и охлаждането в жилищния сектор.

Партньорите по проекта REPLACE имат удоволствието да Ви поканят на онлайн семинар „Отопление и охлаждане от ВИ: Подмяна на неефективните системи в жилищния сектор“, на който ще представят най-важните резултати от проекта и ще обсъдят рамковите условия за подмяната на старите системи, използващи изкопаеми горива, със системи, оползотворяващи възобновяема енергия.

Дневен ред

За Европейската конференция по енергийна ефективност

Енергийна ефективност – с пълна скорост напред! е фокусът на следващата Европейска конференция по енергийна ефективност, която ще се проведе на 7 и 8 април 2022 г. във Велс, Австрия, в рамките на Световните дни на устойчивата енергия (WSED). Тазгодишното издание на конференцията представя мащабната трансформация на политиките, технологиите и пазарите за постигането на целите на ЕС по отношение на климатичната неутралност, както и начините за повишаване на темпото на промяната. Научете и обсъдете как гражданите и предприятията могат да се възползват от това, как да увеличим одобрението, да привлечем инвестиции и да задвижим нещата – на пълни обороти! Повече информация ще намерите на: www.wsed.at.