News


В ноемврийския брой на информационния бюлетин на DanuP-2-Gas ще намерите...

22 ноември 2021

В края на тази година приключва третият етап от изпълнението на проекта DanuP-2-Gas, който изследва възможностите за производство на газ от електроенергия и биомаса чрез специализирани хъбове, свързващи електроенергийния и газовия сектори.

От ноемврийския брой на информационния бюлетин ще научите какъв е напредъкът по съставянето на Каталог на субсидиите и подготовката на Дунавската енергийна платформа. Ще прочетете за срещата на партньорите и заинтересованите страни и ще имате възможност да се запознаете с презентациите за актуалното състояние на ВИ сектора в Сърбия, Босна и Херцеговина и Хърватия.

Желаем Ви приятно четене и Ви каним да се абонирате за бюлетините на DanuP-2-Gas, което ще Ви позволи да се информирате навременно за всичко ново и важно, което предстои да се случи по проекта!

Информационен бюлетин