Events

XIV Национална конференция на АБЕА - "Интелигентни градове и региони в действие“

09 ноември 2021

На 29 и 30 ноември 2021 г. в зала Конгресен център, хотел Инфинити, Велинград, и онлайн през платформата ZOOM ще се проведе XIV Национална конференция "Интелигентни градове и региони в действие“.

Целта на конференцията е да насочи вниманието на националните институции, общините, бизнеса и обществеността към актуални теми в областта на интегрираното енергийно управление и развитие, интелигентните градове с „умни“ сгради с близко до нулевото енергийно потребление и чист въздух, енергопозитивни зони в градовете, както и финансиране за подобни проекти.

Форматът на конференцията ще бъде хибриден, даващ възможност за динамично, дискусионно-интерактивно участие, наситенo с множество резултати от реализираните проекти на участващите организации.

Участието в конференцията е безплатно. На място са осигурени кафе паузи и делови обяд и вечеря за установяване на партньорства с други общини, фирми и организации, работещи в сферата на енергийната ефективност, сградите с близко до нулевото енергийно потребление, децентрализираната енергетика и енергия от отпадъци.

Регистрация може да направите на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxSYYaGl4Fyh1VqfGdqFTsh3GpPU8DY6VlrkP8xMtQiG7YVA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0.

След попълване на формуляра ще получите съобщения с линк за участие за двете дати.

За тези, които нямат възможност да се включат чрез Zoom, ще имат възможност да наблюдават конференцията в социалните мрежи.

ЧИЕЦ е сред съорганизаторите на събитието, на което ще представи резултати от проектите REPLACE и TRACER.

Програма на български език: https://www.eap-save.eu/ABEA2021/Agenda%20ABEA%2029-30.11.2021_Nat%20Conference_BG_%20final.pdf .

Програма на английски език: https://www.eap-save.eu/ABEA2021/Agenda%20ABEA%2029-30.11.2021_Nat%20Conference_final_ENG.pdf