News


Технологични решения за декарбонизиране на битовото отопление

04 октомври 2021

Под това заглавие бяха обединени обученията за общински администрации, инвеститори, консултанти, домакинства, инсталатори, проектанти, доставчици на отоплителни системи, енергийни агенции в рамките на Дните на устойчивото отопление и строителство в град Смолян, на 24 и 25 септември.

Обученията се проведоха в хибриден формат - на място в сградата на Община Смолян и в платформата ZOOM.

Имаме удоволствието да предоставим запис от двата дни за всеки, който е пропуснал да вземе участие, или би искал да си припомни:

Запис от 24 септември

Запис от 25 септември