Events


НОВ ЕНЕРГИЕН МИКС: Диалог за социална политика в прехода към въглеродна неутралност

08 септември 2021

4ти форум на кметовете, посветен на справедливия преход

29 - 30 септември 2021 г.

Постигането на климатична неутралност до 2050 г., както е заложено в Зеления пакт на Европейския съюз, може да стане само чрез силно партньорство и сътрудничество между всички заинтересовани страни: власти на всички нива, работници, граждани, бизнес, академични среди, наука и образование, НПО ...

Четвъртият форум на кметовете обединява усилията и надгражда миналогодишните:

  • Нов енергиен микс - Диалог за социална политика, част от проекта DeCarb Interreg Europe,
  • 3-ти Форум на кметовете, организиран от WWF в Полша, и
  • Инициативи по проекта TRACER.

Този форум ще задълбочи сътрудничеството между 60 кмета от различни европейски въглищни региони в преход и ще послужи за пример на това, как сътрудничеството между няколко проекта може да осигури повече синергия, по-добри резултати и въздействие.

В дните на форума ще бъдат чути послания, речи и гледни точки на европейските институции, местните власти, бизнеса, синдикатите, младежите, академичните среди, науката и т.н.

Форумът ще се проведе в хибриден формат, като за броя участници на място ще има ограничние и само първите регистрирани ще могат да присъстват на живо в Регионалната библиотека „Захари Княжески“ на гр. Стара Загора, Амфитеатрална зала, бул. Руски 44.

За всички останали ще остане отворена регистрацията за участие онлайн през платформата Zoom. Ще бъде осигурен симултанен превод на английски, немски, български, полски и гръцки език.

За подробности, програма и регистрация, вижте сайта на събитието тук.