News


Съвместна позиция на ЧИЕЦ и АРО във връзка с Националния план за възстановяване и устойчивост

25 май 2021

Черноморският изследователски енергиен център и Асоциацията на родопските общини изпратиха съвместна позиция до българските институции във връзка с Националния план за устойчивост и развитие на Република България. Позицията засяга конкретно проекта, насочен към развитието на малките мощности в областта на възобновяемата енергия.

Проектът запълва сериозен вакуум в областта на публичното финансиране в България и осигурява достъп на малките общини до изключително важно финансиране, което в момента е недостъпно, тъй като бенефициенти по съществуващите програми са само общини, в които е налице значително нарушаване на нивата на качество на въздуха.

С официалната Позиция на двете организации можете да се запознаете оттук.

ЧИЕЦ и АРО работят в тясно сътрудничество с общините от Родопския регион за повишаване на информираността и мотивиране на домакинствата да заменят старите неефективни системи за отопление и охлаждане и да преминат към по-модерни и чисти алтернативи, водещи до финансови икономии, подобрен вътрешен климат, комфорт и експлоатационна надеждност. За повече информация вижте REPLACE.