News

Среща на заинтересованите страни по проектите TRACER и DeCarb

08 февруари 2021

Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора (АРИР) и ЧИЕЦ организират съвместно 6-та работна среща на заинтересованите страни по проектите DeCarb и TRACER на 11 февруари 2021 г. Целта на срещата, която ще се проведе в хибриден формат – присъствено и онлайн, е да се представят постигнатите досега резултати от двата проекта, както и да се набележат следващите стъпки.

Процесът по консултиране на подготовката на Териториалния план за справедлив преход за регион Стара Загора стартира в края на миналата година и повече от всякога е необходимо да продължи координацията и партньорството между заинтересованите страни.

За участие в срещата са поканени представители на Европейската Комисия, Европейската инвестиционна банка, представители на въглищни региони в преход от Гърция, Чехия и Словения. Участниците ще представят актуална информация за законодателството и процесите на справедлив преход в ЕС, за напредъка в другите региони, както и ще участват в дискусия по темата.

Проектът DeCarb (Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив), в който АРИР е водещ партньор, се финансира от програма INTERREG EUROPE и има за цел обмяна на опит и трансфер на добри практики за прехода от ерата на високоинтензивна въглеродна икономика към бъдещето на чистата енергия. TRACER, български партньор в който е ЧИЕЦ, се финансира от програма „Хоризонт 2020“ и подкрепя европейските региони с интензивен въгледобив в разработването (или осъвременяването) на техните Стратегии за научни изследвания и иновации (НИИ), така че да се улесни преходът им към устойчива енергийна система.