News


Матрици на отоплението препоръчват технологии за отопление, оползотворяващи ВИ, за различните като тип и качество сгради

22 януари 2021

Партньорите по REPLACE изготвиха и описаха матрици на отоплението, които дават първоначална информация за това кои системи за отопление, базирани на възобновяема енергия или централно топлоснабдяване са най-подходящи за дадена сграда. Матриците са адаптирани към спецификите на конкретния регион по отношение на структурните и екологичните условия, строителните стандарти и икономическата жизнеспособност.

Матриците на отоплението са два вида: единият е предназначен за еднофамилни и двуфамилни къщи, а другият за многофамилни сгради, хотели и др. Системите за отопление на помещенията, базирани на ВИ, използват слънчевата енергия както директно чрез слънчеви колектори за подгряване на вода и евентуално за допълнително затопляне на помещенията, така и индиректно под формата на запас от биомаса за изгаряне в котли или околна топлина (вода, земя, въздух) за термопомпи.

Матриците са изготвени въз основа на австрийската инициатива за опазване на климата “klimaaktiv”.

Можете да се запознаете с описанието на матриците оттук (Доклад 4.1 на английски език).