News


IN MEMORIAM

03 декември 2020

На 1 декември 2020 г. на 82 годишна възраст ни напусна ст.н.с. д-р инж. Люлин Радулов.

Д-р Радулов бе директор на Черноморския изследователски енергиен център (ЧИЕЦ) до м. май 2020 г. и на неговия предшественик - Черноморски регионален енергиен център (ЧРЕЦ) от самото му създаване.

Той бе забележителен човек, изключителен професионалист и уважаван енергиен експерт както в България, така и в чужбина.

Светъл да е пътят му във вечността!