Events


Изисквания към търговците и доставчиците във връзка с въвеждането на новите енергийни етикети

12 октомври 2020, Онлайн семинар

Влизането в сила на новите изисквания към енергийното етикетиране на електроуредите на европейския пазар през 2021 г. повдига множество въпроси и необходимост за всички участващи в процеса страни да бъдат запознати и подготвени за предстоящите промени.

В тази връзка, Черноморският изследователски енергиен център, съвместно с Министерството на икономиката, Комисията за защита на потребителите, APPLiA България и Асоциация „Активни потребители“ организират онлайн семинар, на който ще бъдат представени новите европейски и национални изисквания към производителите, доставчиците и търговците с електроуреди. На участниците ще бъде дадена възможност да се запознаят с всички аспекти на процеса по смяната на етикетите, както и да зададат конкретни въпроси, на които да получат отговори от компетентните лица.

Семинарът ще се проведе на 22 октомври 2020 г., четвъртък, от 09:30 до 11:30 ч. в платформата ZOOM, а основни лектори ще бъдат:

  • Г-жа Искра Василева, старши експерт в Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“, Министерство на икономиката
  • Г-жа Габриела Чифличка, генерален секретар на APPLiA България
  • Г-жа Таня Патрикова, началник отдел „Организация на контрола и безопасност на стоките“, КЗП
  • Г-н Богомил Николов, председател на Асоциация "Активни потребители"

Участието е безплатно и няма ограничение за броя на представителите от една фирма/организация. Необходима е предварителна регистрация, която може да са направи на следния адрес:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_URSpcQkJQk6YNpCiznpw1g

Семинарът се организира в рамките на проекта LABEL2020, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ на ЕС и е част от европейската информационна кампания във връзка с новото енергийно етикетиране.