News


Обсъждане на възможностите за преход към чиста енергия в Старозагорския регион

07 юли 2020

На 2-ри юли 2020 г. в Стара Загора се проведе работна среща, посветена на перспективите за преход от високоинтензивна въглеродна икономика към бъдеща чиста енергия на региона, обхващащ енергийния комплекс „Марица-изток“.

Инициатори на срещата бяха Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) и Черноморският изследователски енергиен център (ЧИЕЦ).

Представени бяха опитът на други държави в енергийния преход и възможностите за прилагане на чужди добри практики у нас, а също така бяха набелязани следващи стъпки за планиране на устойчивото развитие на региона.

Срещата протече в конструктивен диалог между участниците, сред които имаше представители на „Мини Марица-изток“ ЕАД, ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, TЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, Института за енергиен мениджмънт, местните власти от региона, научните среди, бизнеса и синдикалните организации. Онлайн от Лондон участие взе и Юлиян Попов, Европейска климатична фондация.

Българският клъстер за биотехнологии представи възможностите за развитие на региона в сферата на биотехнологиите, които имат потенциала за създаване на работни места и положителен БВП чрез развиване на производства с висока добавена стойност.

Екипите на Нуклеон Консултинг ООД и на Института по инженерна химия към БАН представиха технология за беземисионно прозводство на горива именно от въглищата на Маришкия басейн.

Срещата бе организирана в рамките на проектите DeCarb (https://www.szeda.eu/bg/projects.html) и TRACER (https://tracer-h2020.eu/). DeCarb, в който АРИР е водеща организация, се финансира от програма INTERREG EUROPE (85%) и Република България (15%), а TRACER, в който българският партньор е ЧИЕЦ, е финансиран от програма Хоризонт 2020 на ЕС.