Events


Заповядайте на заключителната онлайн конференция / 17-19 юни

21 май 2020

Тема на конференцията: Развитие на пазара на висококачествени услуги за енергийна ефективност, гъвкав модел за бърз преход към нулеви въглеродни емисии

Резюме: Преходът към нулеви емисии до 2050 г. ще изисква сериозни промени в нашите сгради и местната енергийна инфраструктура. Това ще доведе със себе си и постоянни промени в политиката и технологичния пейзаж, на които собствениците на сгради ще трябва да отговорят. Услугите за енергийна ефективност (ЕЕУ) биха могли да подпомогнат прехода чрез изграждане на партньорства с ЕСКО компаниите, които могат да предложат експертни знания, опит от изпълнени редица проекти и финансови решения. Онлайн събитията, които ще се проведат в периода 17-19 юни, изследват потенциала и споделят резултатите от проекта QualitEE, който изучаваше и разработваше схеми за гарантиране качеството на услугите за енергийна ефективност в Европа.

1ва сесия: Потенциалът на услугите за енергийна ефективност в прехода към нулеви емисии
Дата: 17 юни 2020 г. (сряда)
Час: 11:00 – 12:00
Кратко описание: Разглеждане на ключовата роля на ЕЕУ в постигането на целите на ЕС в областта на въглеродната политика. Какво е състоянието на пазара и какви са възможностите за неговото развитие според проучването, проведено в 15 европейски държави. Дискусия с експертите, които ще споделят подробности за националните пазари на ЕЕУ.
Дневен ред и връзка за регистрация: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-potential-for-energy-efficiency-services-in-the-journey-to-net-zero-tickets-104130418886

2ра сесия: От какви инструменти се нуждаем, за да стимулираме търсенето на услуги за енергийна ефективност?
Дата: 18 юни 2020 г. (четвъртък)
Час: 11:00 – 12:00
Кратко описание: Представяне на разработените насоки за процедурите по възлагане на обществени поръчки, техническата и финансовата оценка на качеството на ЕЕУ. Представяне на изпълнени проекти, чрез които са изпробвани тези инструменти. Дискусия с експертите, които работиха по тези проекти в 11 европейски държави.
Дневен ред и връзка за регистрация: https://www.eventbrite.co.uk/e/which-tools-do-we-need-to-galvanise-demand-in-energy-efficiency-services-tickets-104133700702

3та сесия: Как да изградим доверие в услугите за енергийна ефективност?
Дата: 19 юни 2020 г. (петък)
Час: 11:00 – 12:00
Кратко описание: Преглед на предизвикателствата и факторите за успех при въвеждането на схеми за гарантиране качеството на услугите за енергийна ефективност. Дискусия относно възможните действия на политиката за развитието на пазара. Дискусия с националните експерти относно различните подходи в 11 европейски държави.
Дневен ред и връзка за регистрация: https://www.eventbrite.co.uk/e/how-can-we-build-trust-in-energy-efficiency-services-tickets-104134641516