News


Уебсайтът на LABEL2020 вече предоставя информация за новите енергийни етикети на европейските потребители и доставчици на електроуреди

16 април 2020

През м. юни 2019 г. бе даден старт на проекта LABEL2020 – една инициатива на 20 европейски организации, финансирана от програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския съюз. Целта на проекта е да подпомогне информационната кампания на Европейската комисия за осведомяване на обществеността относно въвеждането и прилагането на новите енергийни етикети, което ще стане факт от 1 март 2021 г.

Партньорите в проекта подготвят мащабни информационни кампании в 16 държави – членки на ЕС, за целите на които се разработват и предоставят на заинтересованите страни различни помощни материали и насоки. Вече функционира и специално създаден уебсайт, който предлага полезни сведения за двете основни целеви групи – потребителите и доставчиците/търговците на дребно с електроуреди. С българския сайт на инициативата може да се запознаете оттук - https://bg.label2020.eu/. Информацията редовно ще се обновява и допълва, така че следете страницата ни и се свържете с нас, ако сте доставчик, търговец, вносител или дистрибутор, за да ви кажем как може да се включите.