News


Бъдещето е възобновяемо и ефективно – представяне на уебсайта на REPLACE за устойчиво отопление и охлаждане

12 февруари 2020

Половината енергия в Европа се използва за отопление и охлаждане. А 80 милиона системи за отопление и охлаждане са неефективни. Новият европейски проект REPLACE помага това да се промени чрез кампании, насочени към промяна на отоплението в 9 държави. Първи впечатления може да добиете от току-що пуснатия уебсайт на REPLACE.

Ако старите отоплителни уреди създават грижи на собствениците си, новият уебсайт https://replace-project.eu може да бъде добро начало за получаване на практическа информация за смяната с устойчиви системи за отопление и охлаждане. Сайтът има широк обхват и е насочен към 10 региона от 9 държави - Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Испания, Северна Македония, Словения, Сърбия и Хърватия, като предоставя информация на 9 езика.

Уебсайтът е предназначен за всички, които имат отношение към системите за отопление и охлаждане: потребители и потребителски организации, публични власти, коминочистачи и инсталатори, инвеститори и собственици на сгради. По време на изпълнението на проекта, в уебсайта ще бъдат качвани учебни материали или технически наръчници с насоки за планиране и възможности за финансиране за инсталаторите, които възнамеряват да прилагат устойчиви системи; лесни за разбиране насоки за крайните потребители, обясняващи техническото оборудване и икономическите аспекти; или онлайн калкулатор, който да води заинтересованите лица през процеса на подмяната на печки за отопление и котли и да им помага да оценят икономията на енергия, паричните спестявания, както и ползите за комфорта или качество на въздуха. Посетителите на уебсайта могат да проверят дали проектът се изпълнява и в техния регион и да се свържат с регионално лице за контакт. Хората могат да участват и в обявяваните събития, на които ще получават непосредствено впечатление за устойчивите системи за отопление и охлаждане.

Имайки предвид, че половината от енергийното потребление в Европа е за отопление и охлаждане, и 80 млн. от 120-те милиона инсталации са неефективни, проектът има една главна цел: да мотивира и подкрепи хората да заменят старите си системи с по-екологични алтернативи. Проектът REPLACE предлага и прости мерки за обновяване, които помагат да се намали цялостното потребление на енергия. В резултат от 3-годишната кампания, всяка година ще бъдат спестявани 144 000 тона парникови газове. Проектът се финансира от програмата Хоризонт 2020 на Европейския съюз и се координира от Австрийската енергийна агенция.