News


Добри примери за умни стратегии

16 октомври 2019

Доклад за стратегиите за интелигентна специализация и действията по прилагане на стратегическия план за енергийните технологии (SET) описва как държавите и регионите прилагат принципите на интелигентната специализация и дава насоки за регионите на проекта TRACER. Интелигентната специализация предполага, че най-ефективният начин за въвеждане на иновации и за регионално или национално икономическо развитие е да се концентрират публичното и частното участие и ресурси върху ограничен брой приоритети въз основа на националните / регионалните силни страни. Подходът се основава на експериментирането на ЕС с регионалните иновационни стратегии от началото на 90-те години. Тъй като TRACER се фокусира конкретно върху опита на регионите с интензивен въгледобив, този доклад също така разглежда по-подробно разработването, прилагането и мониторинга на стратегии за интелигентна специализация в три европейски региона с дългогодишна история в добива на въглища - Южен Лимбург (Холандия), Астурия ( Испания) и Северен Рейн Вестфалия (Германия).

Примери за още добри практики можете да намерите в брошурите, публикувани на интернет страницата на проекта.