News


От новия брой на информационния бюлетин на MEDEAS

26 юли 2019

Наскоро бе пуснат моделът MEDEAS-Европа. Той следва същата модулна структура като MEDEAS-Свят, но има и някои нововъведения. Моделите MEDEAS се припокриват, т.е. симулациите, извършени с глобалния модел, оказват влияние върху европейския. Наличието на ресурси (материали и енергия), влиянието на климатичните промени и икономическия пейзаж, с които Европа трябва да се справи, са заложени в новия модел.

Повече за модела MEDEAS, както и много други новини, свързани с проекта, ще намерите в новия юлски брой на информационния бюлетин.