News

Заключителна конференция на проекта EU-MERCI -

04 януари 2018

На 23 януари 2018 г. в Лондон ще се проведе заключителна конференция на проекта EU-MERCI. Във фокуса на конференцията ще бъдат "Добрите практики" в областта на енергийната ефективност в индустрията в държавите - членки на ЕС, в съответствие с целите на Директивата относно енергийната ефективност (2012/27/ЕО). Очаква се на конференцията да се съберат специалисти от цяла Европа, които да обсъдят тенденциите и нуждите на европейския индустриален сектор, а също така проблемите и възможните решения по отношение на финансирането и политиката в областта на енергийната ефективност. Подробности за темите на конференцията, мястото и времето на провеждане ще намерите в