Events


Семинар - обучение по качеството на енергийно-ефективните услуги в сградите

12 януари 2019

Семинар - обучение на тема „Гарантиране качеството на енергийно-ефективните услуги (ЕЕУ) в сградите“, организиран от ЧИЕЦ със съдействието на Търговско-промишлената палата - Стара Загора, ще се проведе на 12.02.2019 г. от 09:30 до 12:30 ч. в семинарната зала на ТПП - Стара Загора.

Това е първият от поредицата семинари в България по проекта QualitEE, който е предназначен за:

  • Потенциални клиенти (възложители) на енергийно-ефективни услуги
  • Консултантски компании или енергийни агенции, подпомагащи клиентите при подготовката на проекти, свързани с ЕЕУ
  • Предприятия, които предлагат/имат интерес да предлагат ЕЕУ в сгради

Основните теми, които ще бъдат разгледани, включват:

  • Същност и видове енергийно-ефективни услуги
  • Етапи на проектите
  • Провеждане на обществени поръчки за ЕЕУ
  • Финансиране
  • Пазар на ЕЕУ в България
  • Критерии за качество на ЕЕУ и възможности за прилагането им