News


Документален филм на проекта MEDEAS

05 март 2019

MEDEAS създаде кратък документален филм за най-важните цели и резултати от проекта. Във филма са включени интервюта с експерти на проекта и мнения на широката общественост, индустрията и заинтересованите страни относно въпросите, свързани с енергетиката; състоянието на съвременните системи за първично производство на възобновяема енергия; резултатите от симулациите на сценариите за прехода и значението на срещите със заинтересованите страни.

Филмът на MEDEAS