Events

Семинар: Енергийно-ефективни услуги в сградния сектор

29 март 2018

Черноморският изследователски енергиен център организира семинар, посветен на енергийно-ефективните услуги в сградния сектор, който ще се състои на 29 март 2018 г. в Сентръл Парк Хотел София (гр. София, бул. Витоша 106) от 9:30 до 13:30 ч.
Семинарът има за цел да подпомогне по-широкото използване на енергийно-ефективните услуги (ЕЕУ), с акцент върху договорите с гарантиран резултат, в сградния сектор в страната ни. Сред конкретните теми ще бъдат настоящият пазар на ЕЕУ, възможностите за повишаване качеството на проектите, добри практики за иновативни услуги, ръководства, модели на договори и други помощни материали за подготовката на проекти.
Семинарът е насочен към всички лица с интерес към темата, включително доставчици на услуги, потенциални клиенти (публични и частни), консултанти, енергийни агенции, финансови институции и представители на държавната администрация.
Участието е безплатно срещу предварителна регистрация не по-късно от края на работния ден на 26 март 2018 г. (понеделник) на електронната поща или телефоните на ЧИЕЦ.