News


Проект на Ръководство за технически критерии за качество на енергийно-ефективните услуги

28 ноември 2018

По-рано тази година, партньорите по европейския проект QualitEE, разработиха и публикуваха проект на "Ръководство за технически критерии за качество на енергийно-ефективните услуги". Неговата цел е да отдели най-важните компоненти на услугите за енергийна ефективност, чието качество може да се оцени самостоятелно и са познати като "критерии за качество". Те ще залегнат в основата на схемите за гарантиране качеството на ЕЕУ.

Ръководството е предназначено за обществени и частни клиенти, доставчици на енергийни услуги, финансови институции, персонал, занимаващ се с обществените поръчки и лица, отговарящи за политиката. Всички заинтересовани страни са поканени да дадат мнения и препоръки по предложените критерии за качество (директно чрез интернет страницата на проекта, или чрез лицата за контакт).

Ръководството вече е преведено на български език и с него можете да се запознаете оттук.