News


Справедлив преход към бъдеще без въглища: от Катовице към въглищните региони в целия Европейски съюз

24 януари 2023

Трансформацията на полския град Катовице - от град на минното дело и тежката индустрия в град на бъдещето.

Кои са европейските въглищни региони в преход?

Какво означава "справедлив преход"?

Какви крайни срокове за поетапно закриване на въглищните мощности са заявили европейските държави?

Вижте отговорите на тези въпроси в статията на Диана Зюсер - координатор на проекта JUSTEM.