News


Заключителен информационен бюлетин на DanuP-2-Gas

21 декември 2022

Проектът DanuP-2-Gas вече е към своя край.

През изминалите две години и половина партньорите по проекта, сред които и ЧИЕЦ, разработиха специализирани инструменти, които да подпомагат инвеститорите в реализирането на Power-to-gas проекти в Дунавския регион.

С последния информационен бюлетин по проекта представяме неговите резултати и се надяваме, че те ще допринесат за бъдещото разгръщане на P2G технологиите в страната ни.