Events


Национален семинар-обучение за P2G хъбове

28 ноември 2022

Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ) организира семинар-обучение по проекта DanuP-2-Gas: Иновативна концепция за балансиране на енергийните системи в Дунавския регион чрез производство на газ от електроенергия и биомаса посредством специализирани хъбове.

Семинарът ще се проведе на 2 декември 2022 г., петък, от 10:00 до 16:00 ч. в Хотел "Централ", Зала Средец, Бул. Христо Ботев №52, София, и онлайн в платформата ZOOM.

Проектът DanuP2Gas, финансиран от програма Интеррег Дунав, разработи серия от инструменти, които помагат за определянето на местоположението и параметризирането на P2G хъбовете и са предназначени да бъдат използвани от потенциални инвеститори, заинтересовани страни по веригите за доставки, както и от създатели на политики, които могат да програмират най-добре P2G хъбовете според националните, регионалните и местните интереси.

Създадените от проекта инструменти са:
•    Дунавска енергийна платформа
•    Транснационален атлас на възобновяемата енергия
•    Инструмент за оптимизиране на хъбовете
•    Предпроектни проучвания
•    Транснационална стратегия за свързване на електроенергийния и газовия сектор
•    Каталог на субсидиите

По време на семинара организаторите ще запознаят заинтересованите страни с концепцията за хъбове, свързващи енергийния и газовия сектори, ще демонстрират основните функционалности и начини на използване на разработените инструменти, ще покажат как се разработва инвестиционен проект за P2G хъб, ще бъдат обсъдени съществуващите пречки пред изграждането на хъбове и ще се обменят опит и идеи.

Основен лектор на семинара ще бъде Кирил Райчев - Експерт към ЧИЕЦ, председател на Алианса за Енергийна Ефективност, ръководител на проекта DanuP-2-Gas за България

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация. За целта молим да попълните регистрационната форма, която ще откриете на следния адрес https://forms.gle/vi59SiWWt2U8pwi8A

В нея трябва да посочите по какъв начин ще участвате – на място или онлайн, като следва да имате предвид, че заявки за участие на място ще се приемат до запълване на капацитета на залата, след което желаещите автоматично ще бъдат насочвани към възможността за участие онлайн.

Дневен ред