News


В новия брой на информационния бюлетин на DanuP-2-Gas

04 ноември 2022

Какво се случи през изтеклите месеци и какво още предстои ще научите от новия брой на информационния бюлетин на проекта DanuP-2-Gas.

В момента в държавите, участващи в проекта, се провеждат национални семинари, на които представяме пред заинтересованите страни разработените инструменти и стратегии. Семинарът в България е планиран за 2 декември 2022 г. Запазете датата в календара си и следете интернет страницата на проекта и публикациите на ЧИЕЦ за подробности относно мястото на провеждане и дневния ред.