News


Новини от проекта DanuP-2-Gas

10 октомври 2022

В новия брой на информационния бюлетин на DanuP-2-Gas ще откриете информация относно напредъка на дейностите по проекта, за проведената през м. юли среща със саинтересованите страни в София и за териториалните перспективи и потенциал за развитие в Румъния.

Информационен бюлетин