News


Въглищни региони от цяла Европа представят политически решения и проектни идеи за чист и справедлив преход

10 октомври 2022

Краят на проекта TRACER бе отбелязан със семинар за инвеститори и заключителна конференция на 20 и 21 септември 2022 г., по време на които девет въгледобивни региона представиха своите идеи за бъдеще без въглища.

Вижте подробности в съобщението за пресата.