За нас


Сдружение "Черноморски изследователски енергиен център" (ЧИЕЦ) е неправителствена организация, основана през 2007 г. като наследник на Черноморския регионален енергиен център (ЧРЕЦ), създаден през 1995 г. по инициатива на Европейската комисия и страните от Черноморския регион.

Организацията цели да продължи и допълни дейностите на ЧРЕЦ, насочени към насърчаване на сътрудничеството между страните от Черноморския регион и Европейския съюз в областта на енергетиката, със специален акцент върху научните изследвания. Освен в международни дейности, ЧИЕЦ участва активно и в решаването на въпроси от важно естество за българския енергиен сектор.

Партньори


 
 
 
 

Новини и събития


Семинар: Енергийно-ефективни услуги в сградния сектор

29.03.2018

Черноморският изследователски енергиен център организира семинар, посветен на енергийно-ефективните усл ...

Заключителна конференция на проекта EU-MERCI -

04.01.2018

На 23 януари 2018 г. в Лондон ще се проведе заключителна конференция на проекта EU-MERCI. Във фокуса на конференция ...

Проекти


Сертифициране качеството на енергийно-ефективните услуги за увеличаване на отговорните инвестиции в сградния сектор (QualitEE)

Пазарът на енергийно-ефективни услуги предлага многобройни възможности за изпълнение на п ...

Насочване на европейската политика за подпомагане прехода към нисковъглеродна икономика. Моделиране развитието на енергийната система в условия на екологични и социално-икономически ограничения (MEDEAS)

Преходът към нисковъглеродна икономика трябва да постигне няколко цели: конкурентоспособност, опазване н ...

Социалните и хуманитарните науки в подкрепа на развитието на енергийната политика в Европа (SHAPE-ENERGY)

Проектът "Социалните и хуманитарните науки в подкрепа на развитието на енергийната политика в Европа" ...