За нас


Сдружение "Черноморски изследователски енергиен център" (ЧИЕЦ) е неправителствена организация, основана през 2007 г. като наследник на Черноморския регионален енергиен център (ЧРЕЦ), създаден през 1995 г. по инициатива на Европейската комисия и страните от Черноморския регион.

Организацията цели да продължи дейностите на ЧРЕЦ, насочени към насърчаване на сътрудничеството между страните от Черноморския регион и Европейския съюз в областта на енергетиката, със специален акцент върху научните изследвания. Освен в международни дейности, ЧИЕЦ участва активно и в решаването на въпроси от важно естество за българския енергиен сектор.

Партньори


   
 
 
 
 

Новини и събития


Планирате ли да инсталирате нова система за отопление или охлаждане, или да санирате сградата си? Какъв е потенциалът за подмяна на системите за отопление и охлаждане в регионите на REPLACE?

01.04.2021

Обикновено, когато се планира подмяна на старата система за отопление или охлаждане, или обновяване на сгр ...

Среща на заинтересованите страни по проектите TRACER и DeCarb

08.02.2021

Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора (АРИР) и ЧИЕЦ организират съвместно 6-та работ ...

Матрици на отоплението препоръчват технологии за отопление, оползотворяващи ВИ, за различните като тип и качество сгради

22.01.2021

Партньорите по REPLACE изготвиха и описаха матрици на отоплението, които дават първоначална информация за тов ...

Проекти


Иновативна концепция за балансиране на енергийните системи в Дунавския регион чрез производство на газ от електроенергия и биомаса посредством специализирани хъбове (DanuP-2-Gas)

Дунавският регион притежава огромен потенциал за устойчиво производство и съхранение на енергия от възоб ...

Новият етикет за стимулиране енергийната ефективност на електроуредите (LABEL 2020)

Европейският енергиен етикет е важен инструмент за насърчаване на иновациите и развитието на пазара на енергийно-ефективни продукти

Ефективно, достъпно и чисто отопление и охлаждане за европейските потребители (REPLACE)

Мотивирането на потребителите да заменят неефективните уреди за отопление и охлаждане, които в Европа над ...