За нас


Сдружение "Черноморски изследователски енергиен център" (ЧИЕЦ) е неправителствена организация, основана през 2007 г. като наследник на Черноморския регионален енергиен център (ЧРЕЦ), създаден през 1995 г. по инициатива на Европейската комисия и страните от Черноморския регион.

Организацията цели да продължи дейностите на ЧРЕЦ, насочени към насърчаване на сътрудничеството между страните от Черноморския регион и Европейския съюз в областта на енергетиката, със специален акцент върху научните изследвания. Освен в международни дейности, ЧИЕЦ участва активно и в решаването на въпроси от важно естество за българския енергиен сектор.

Партньори


   
 
 
 
 

Новини и събития


REPLACE разказа за отоплението и охлаждането с ВИ в жилищния сектор по време на Световните дни на устойчивата енергия

17.05.2022

„Започна още една война, в основата на която са изкопаемите горива… Фактът, че думи като енергийна за ...

В новия брой на информационния бюлетин на DanuP-2-Gas

06.04.2022

В консорциума на DanuP-2-Gas кипи трескава дейност. Партньорите финализират най-важните резултати и се подготвя ...

В мартенския брой на информационния бюлетин на DanuP-2-Gas

04.03.2022

От новия брой на информационния бюлетин на DanuP-2-Gas ще научите как върви работата по основните задачи на прое ...

Проекти


Иновативна концепция за балансиране на енергийните системи в Дунавския регион чрез производство на газ от електроенергия и биомаса посредством специализирани хъбове (DanuP-2-Gas)

Дунавският регион притежава огромен потенциал за устойчиво производство и съхранение на енергия от възоб ...

Новият етикет за стимулиране енергийната ефективност на електроуредите (LABEL 2020)

Европейският енергиен етикет е важен инструмент за насърчаване на иновациите и развитието на пазара на енергийно-ефективни продукти

Ефективно, достъпно и чисто отопление и охлаждане за европейските потребители (REPLACE)

Мотивирането на потребителите да заменят неефективните уреди за отопление и охлаждане, които в Европа над ...