За нас


Сдружение "Черноморски изследователски енергиен център" (ЧИЕЦ) е неправителствена организация, основана през 2007 г. като наследник на Черноморския регионален енергиен център (ЧРЕЦ), създаден през 1995 г. по инициатива на Европейската комисия и страните от Черноморския регион.

Организацията цели да продължи дейностите на ЧРЕЦ, насочени към насърчаване на сътрудничеството между страните от Черноморския регион и Европейския съюз в областта на енергетиката, със специален акцент върху научните изследвания. Освен в международни дейности, ЧИЕЦ участва активно и в решаването на въпроси от важно естество за българския енергиен сектор.

Партньори


   
 
 
 
 

Новини и събития


От новия брой на информационния бюлетин на MEDEAS

26.07.2019

Наскоро бе пуснат моделът MEDEAS-Европа. Той следва същата модулна структура като MEDEAS-Свят, но има и някои ново ...

Умни стратегии за преход на регионите с интензивен въгледобив

17.06.2019 Старт на проекта TRACER

Встъпителна среща, дискусия със заинтересованите страни и работно посещение на открития рудник Welzow-Süd

Документален филм на проекта MEDEAS

05.03.2019

MEDEAS създаде кратък документален филм за най-важните цели и резултати от проекта.

Проекти


Новият етикет за стимулиране енергийната ефективност на електроуредите (LABEL 2020)

Европейският енергиен етикет е важен инструмент за насърчаване на иновациите и развитието на пазара на енергийно-ефективни продукти

Умни стратегии за преход на регионите с интензивен въгледобив (TRACER)

Понастоящем в 41 района в 12 държави – членки на ЕС активно се добиват въглища. Това осигурява пряка заетос ...

Съгласувани действия по отношение на европейската директива за енергийна ефективност (CA-EED II)

През пролетта на 2017 г. стартира нов проект „Съгласувани действия по отношение на европейската директива за енергийна ефективност“, който продължава работата на CA ESD/EED.