За нас


Сдружение "Черноморски изследователски енергиен център" (ЧИЕЦ) е неправителствена организация, основана през 2007 г. като наследник на Черноморския регионален енергиен център (ЧРЕЦ), създаден през 1995 г. по инициатива на Европейската комисия и страните от Черноморския регион.

Организацията цели да продължи дейностите на ЧРЕЦ, насочени към насърчаване на сътрудничеството между страните от Черноморския регион и Европейския съюз в областта на енергетиката, със специален акцент върху научните изследвания. Освен в международни дейности, ЧИЕЦ участва активно и в решаването на въпроси от важно естество за българския енергиен сектор.

Партньори


   
 
 
 
 

Новини и събития


Документален филм на проекта MEDEAS

05.03.2019

MEDEAS създаде кратък документален филм за най-важните цели и резултати от проекта. Във филма са включени инте ...

Първото обучение по проекта QualitEE се проведе в Стара Загора

14.02.2019

При голям интерес премина първото обучение по проекта QualitEE  на тема „Гарантиране качеството на енерг ...

Публикувани са препоръки за бъдещи социални и хуманитарни изследвания в енергетиката

14.01.2019

Резултатите от социалните и хуманитарните изследвания (икономика, социология, психология и т.н.) в областта ...

Проекти


Сертифициране качеството на енергийно-ефективните услуги за увеличаване на отговорните инвестиции в сградния сектор (QualitEE)

Пазарът на енергийно-ефективни услуги предлага многобройни възможности за изпълнение на п ...

Насочване на европейската политика за подпомагане прехода към нисковъглеродна икономика. Моделиране развитието на енергийната система в условия на екологични и социално-икономически ограничения (MEDEAS)

Преходът към нисковъглеродна икономика трябва да постигне няколко цели: конкурентоспособност, опазване н ...

Социалните и хуманитарните науки в подкрепа на развитието на енергийната политика в Европа (SHAPE-ENERGY)

Проектът "Социалните и хуманитарните науки в подкрепа на развитието на енергийната политика в Европа" ...