Справедливост на прехода и овластяване на гражданите срещу енергийната бедност (JUSTEM)


Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма LIFE
 • Timeframe:
  1 ноември 2022 г. - 30 април 2025 г.
 • Budget:
  1 048 822,56 евро
 • Contractors:
  IEECP, Нидерландия (координатор); САС, България; ЧИЕЦ, България; NTUA, Гърция; FAEN, Испания; KAPE, Полша; AISVJ, Румъния; HFH, Словакия; IRENA, Хърватия

Description

Енергийният преход в Европа е поставен пред изпитание: от една страна е обявен "червен код" за нулеви цели, а от друга страна някои държави - членки на ЕС призовават за по-плавен отказ от въглищата, за да компенсират недостига на изкопаем газ и високите цени на енергията, причинени от войната в Украйна.

Истината е, че по-високият дял на енергията от възобновяеми източници е в положителна корелация с по-ниските цени на енергията, а по-високата енергийна ефективност на домакинства и електрификацията на топлоснабдяването са сериозна възможност за някои потребители за справяне с енергийните предизвикателства. В зависимите от въглищата икономики обаче енергийният преход означава много повече от преминаване към слънчеви панели и вятърни турбини.

Енергийният преход може да бъде предизвикателство за социалната екосистема в регионите, където властват въглищата: ако не се вземат предвид местните фактори, той може да доведе до по-високи нива на безработица, задълбочаване на енергийната бедност и икономическа миграция.

Никой да не бъде изоставен

Справедливият енергиен преход трябва да постави хората и общностите в центъра на трансформацията. Регионалните планове трябва да отстраняват причините за енергийната бедност и да отчитат нуждите и страховете на работниците във въгледобивния сектор, младежите и населението като цяло, за да не бъдат те отхвърлени в условията на една по-зелена икономика.

Проектът JUSTEM ще разгледа широк кръг от въпроси, свързани с прехода, които надхвърлят чисто техническите аспекти и включват здравеопазване, структурно развитие, преквалификация на работниците и нови икономически възможности.

JUSTEM ще помогне на регионалните власти да разработят планове, които са чувствителни към загубата на работни места, енергийната бедност и други, като същевременно ще помогне за повишаването на знанията на гражданите и за намирането на тяхното място в една бъдеща икономика без въглища.

Всички трябва да се обединим, за да направим Европа неутрална по отношение на климата. Нека помогнем за разработването на успешни планове за преход и за овластени граждани.