Достъпни и интелигентни енергийни общности за всички (SHAREs)


Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 септември 2021 г. - 31 август 2024 г.
 • Budget:
  1 999 865,48 евро
 • Contractors:
  Австрийска енергийна агенци, Австрия (Координатор); OUR, Австрия; ЧИЕЦ, България; BSU, Германия; DGRV, Германия; WIP, Германия; AYPEG, Грузия; REGEA, Хърватия; MTVSZ, Унгария; Reflex, Унгария

Description

Проектът SHAREs споделя една от основните цели на новата Директива на Европейския съюз за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (RED II), a именно да помогне на гражданите да заемат своето централно място в енергийния преход като активни потребители и производители на енергия и участници в енергийни общности. Енергийната общност обединява група лица, които, под формата на гражданска инициатива и евентуално в партньорство с местните общини, инвестират, организират и управляват проекти за производство, потребление, съхранение и продажба на възобновяема енергия.

Екзотичността на този нов модел в комбинация с особеностите на националните регулаторни рамки и структурата на местния енергиен пазар все още не позволяват повече граждани да се възползват еднакво от новите възможности. Европейското население не разполага със знания, ресурси, интерес или време, за да се ангажира активно в проекти за децентрализирано производство на нисковъглеродна енергия и енергийна ефективност. Ето защо SHAREs си поставя за цел да подкрепи така наречените местни герои (т.е. тези, които биха искали да се включат в енергийни общности) в изграждането или разширяването на техния идеен проект, като им предлага решения за преодоляване на трудностите и за привличане на съмишленици, които да се присъединят към потенциалната енергийна общност.

Това е важно както за държавите, в които енергийните общности все още не са установени, така и за тези, в които моделът е разпространен, но може да бъде значително разширен и развит. Проектът SHAREs се изпълнява в следните държави: Австрия, България, Германия, Грузия, Унгария и Хърватия.

В подкрепа на енергийните общности SHAREs разработва портал, който мключва два компонента:

 • Набор от инструменти, които предоставят техническа, правна и финансова информация и полезни връзки, в това число най-значимите аспекти на съществуващата правна рамка, примерни договори, технически стандарти и ИТ решения, описания на успешни бизнес модели.
 • Градивни елементи за провеждане на комуникационна кампания, съобразена с конкретните нужди на енергийните общности, което ще им даде възможност ефективно да популяризират идеята си сред съответните потребителски групи. В допълнение към специфичните за различните целеви групи стратегии за комуникация ще бъдат предоставени и шаблонни материали за директна комуникация с потенциални членове.

След като порталът SHAREs бъде тестван в най-малко 20 енергийни общности в шест европейски държави и подобрен, той ще се предостави за безвъзмездно ползване на съответните заинтересовани страни в цяла Европа.