Иновативна концепция за балансиране на енергийните системи в Дунавския регион чрез производство на газ от електроенергия и биомаса посредством специализирани хъбове (DanuP-2-Gas)


Overview

 • Funding:
  Програма за транснационално сътрудничество Дунав
 • Timeframe:
  1 юли 2020 г. – 31 декември 2022 г.
 • Budget:
  2 553 726,85 евро
 • Contractors:
  Technology Centre Energy - University of Applied Sciences Landshut, Германия (координатор); Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region, Словения; Tolna County Development Agency Nonprofit Public Ltd., Унгария; Energy Institute at the Johannes Kepler University Linz, Австрия; Черноморски изследователски енергиен център, България; URBASOFIA SRL, Румъния; Deggendorf Institute of Technology, Германия; National Recycling Agency of Slovakia, Словакия; Institute of Technology and Business in České Budějovice, Чехия; MAHART-Freeport Co. Ltd, Унгария; International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Хърватия; Energy Institute Hrvoje Požar, Хърватия; University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing, Хърватия; Regional Agency for Socio – Economic Development – Banat Ltd, Сърбия

Description

Дунавският регион притежава огромен потенциал за устойчиво производство и съхранение на енергия от възобновяеми източници (ВИ). Към днешна дата обаче този регион е силно зависим от вноса на енергия, а енергийната ефективност, енергийната диверсификация и делът на енергията от ВИ са ниски. В съответствие с целите на ЕС за климата за 2030 г. и целите на Европейската стратегия за Дунавския регион, проектът DanuP-2-Gas ще подобри транснационалното енергийно планиране чрез разработка на стратегии за производство и съхранение на енергия от ВИ в Дунавския регион, чрез свързване на електроенергийния с газовия сектор. DanuP-2-Gas ще обедини енергийни агенции, представители на бизнес средите, публични власти и изследователски организации в обща Дунавска енергийна платформа. Тя ще се основава на разработената по проект ENERGY BARGE платформа и ще включва всички съществуващи вече инструменти, както и Атлас, картографиране на неизследваната налична биомаса и енергийната инфраструктура.

Ще бъде направено и предпроектно проучване, което ще определи подходящи места за изграждане на хъбове и съчетаване на два неактивни ресурса в Дунавския регион. Неизползваният органичен остатък (напр. слама) ще бъде преобразуван в дървени въглища за лесно транспортиране по река Дунав и като основа за производство на синтетичен газ. Добавянето на водород, произведен от остатъчна възобновяема енергия, позволява да се надгради този сингаз до възобновяем природен газ. Това ще позволи излишната енергия да се съхранява в съществуващата газоразпределителна мрежа, което ще повиши енергийната сигурност и ефективност.