Ефективно, достъпно и чисто отопление и охлаждане за европейските потребители (REPLACE)


Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 ноември 2019 г. – 31 октомври 2022 г.
 • Budget:
  1 999 878,75 евро
 • Contractors:
  Австрийска енергийна агенция, Австрия (координатор); WIP, Германия; EWO, Германия; ESCAN, Испания; REGEA,Хърватия; EIHP, Хърватия; ENOVA, Босна и Херцеговина; ЧИЕЦ, България; Град Шабац, Сърбия; Институт „Йозеф Стефан“, Словения; Център SDEWES, Северна Македония; EREN, Испания

Description

Мотивирането на потребителите да заменят неефективните уреди за отопление и охлаждане, които в Европа надхвърлят 80 милиона, с по-ефективни зелени технологии, е ключово за подобряването на състоянието на околната среда. Проектът REPLACE ще организира кампании за насърчаване смяната на уредите в десет целеви района, с помощта на местните власти, потребителските организации, компаниите за комунални услуги и професионалните сдружения.

Проектът предоставя комуникационна рамка и богат набор от дейности, насочени към нуждите на отделните заинтересовани страни. Калкулаторът REPLACE Your Heating System ще бъде основният инструмент за повишаване осведомеността на потребителите и инвеститорите относно финансовите и социалните ползи от смяната на отоплението. Чрез предоставянето на широк достъп до всички материали и популяризирането на успешните примери, тези дейности може да се разпрострат и извън целевите региони. Освен това тези дейности ще се заложат в местните политики, което ще гарантира, че те ще продължат да се изпълняват и в бъдеще. Заедно с мерките за изграждане на капацитет и трансфер на знания, REPLACE обединява всички елементи, необходими за успешния преход към ефективно и екологично-чисто отопление и охлаждане.

Географският фокус на проекта REPLACE е върху Западна, Централна и Юго-източна Европа, обхващаща следните региони с общо над 8,3 милиона потребители:

 • Залцбург (Австрия)
 • Горна Бавария (Германия)
 • Кастиля и Леон (Испания)
 • Приморско-горанска жупания (Хърватия)
 • Загреб (Хърватия)
 • Сараево (Босна и Херцеговина)
 • Родопски регион (България)
 • Шабац (Сърбия)
 • Словения (Словения)
 • Скопие (Северна Македония)

Избрани добри примери от практиката в Европа

Добри примери от практиката за подмяна на системи за отопление в Родопския регион

Отопление на домакинствата в Родопския регион - нагласи и нужди

Технологични решения за декарбонизиране на битовото отопление (Ръководство за специалисти)

Презентации от проведени обучения на 24-25.09.2021 г. в гр. Смолян:

Системи за интегрирано автоматизирано управление на ОВК и ВЕИ, инж. Велизар Проданов

Ефективни системи за оползотворяване на биомасата, инж. Илия Николаев

Когенерационни и топлофикационни системи, инж. Илия Николаев

EN-TRACK - Платформа и функционалности, Станислав Андреев

ВЕИ - икономическа ефективност, инж. Петър Камбуров

Интелигентните градове в действие и ролята на енергийно позитивните зони в градското развитие, Ина Карова

Защо отоплението и охлаждането с възобновяеми източници в домакинствата е важно? Генади Кондарев

Проект REPLACE, Ангел Николаев

Сградни фотоволтаични системи, инж. Велизар Проданов

Себестойност на топлинната енергия за битови потребители от различни източници, инж. Илия Николаев

Особености при проектиране, монтаж и експлоатация на слънчеви топлинни инсталации, инж. Виктор Камбуров

Термопомпи за енергоефективно отопление, охлаждане и топла вода, инж. Петър Камбуров