Ефективно, достъпно и чисто отопление и охлаждане за европейските потребители (REPLACE)


Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 ноември 2019 г. – 31 октомври 2022 г.
 • Budget:
  1 999 878,75 евро
 • Contractors:
  Австрийска енергийна агенция, Австрия (координатор); WIP, Германия; EWO, Германия; ESCAN, Испания; REGEA,Хърватия; EIHP, Хърватия; ENOVA, Босна и Херцеговина; ЧИЕЦ, България; Град Шабац, Сърбия; Институт „Йозеф Стефан“, Словения; Център SDEWES, Хърватия; EREN, Испания

Description

Мотивирането на потребителите да заменят неефективните уреди за отопление и охлаждане, които в Европа надхвърлят 80 милиона, с по-ефективни зелени технологии, е ключово за подобряването на състоянието на околната среда. Проектът REPLACE ще организира кампании за насърчаване смяната на уредите в десет целеви района, с помощта на местните власти, потребителските организации, компаниите за комунални услуги и професионалните сдружения.

Проектът предоставя комуникационна рамка и богат набор от дейности, насочени към нуждите на отделните заинтересовани страни. Калкулаторът REPLACE Your Heating System ще бъде основният инструмент за повишаване осведомеността на потребителите и инвеститорите относно финансовите и социалните ползи от смяната на отоплението. Чрез предоставянето на широк достъп до всички материали и популяризирането на успешните примери, тези дейности може да се разпрострат и извън целевите региони. Освен това тези дейности ще се заложат в местните политики, което ще гарантира, че те ще продължат да се изпълняват и в бъдеще. Заедно с мерките за изграждане на капацитет и трансфер на знания, REPLACE обединява всички елементи, необходими за успешния преход към ефективно и екологично-чисто отопление и охлаждане.

Географският фокус на проекта REPLACE е върху Западна, Централна и Юго-източна Европа, обхващаща следните региони с общо над 8,3 милиона потребители:

 • Залцбург (Австрия)
 • Горна Бавария (Германия)
 • Кастиля и Леон (Испания)
 • Приморско-горанска жупания (Хърватия)
 • Загреб (Хърватия)
 • Сараево (Босна и Херцеговина)
 • Родопски регион (България)
 • Шабац (Сърбия)
 • Словения (Словения)
 • Скопие (Северна Македония)