Сертифициране качеството на енергийно-ефективните услуги за увеличаване на отговорните инвестиции в сградния сектор (QualitEE)


Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 юни 2017 г. - 31 май 2020 г.
 • Budget:
  1,6 млн.евро
 • Contractors:
  e7, Австрия (Координатор); EFIEES, Белгия; EEVS Insight, Великобритания; Институт Йозеф Щефан, Словения; ASEW, Германия; CRES, Гърция; EKODOMA, Латвия; ECB, Словакия; CREARA, Испания; SEVEn, Чехия; Factor4, Белгия; ЧИЕЦ, България

Description

Пазарът на енергийно-ефективни услуги предлага многобройни възможности за изпълнение на проекти, но инвеститорите и финансиращите институции се въздържат да влагат средства, поради липса на доверие в тези услуги. До голяма степен това се дължи на недостатъчната информация, произтичаща от сложността на енергийно-ефективните услуги и трудността те да бъдат сравнявани, което води до високи разходи за оценка на проектите.

Целта на  проекта QualitEE е да увеличи отговорните инвестиции в енергийно-ефективни услуги в сградния сектор, да повиши доверието на клиентите и финансиращите институции в доставчиците на енергийно-ефективни услуги, да намали сложността на тези услуги, за да може да се пристъпи към тяхното стандартизиране. За целта ще бъдат разработени критерии за качество (технически и финансови) и ще се приемат национални рамки за сертифициране.

Едни от основните дейности на проекта в България са:

 • Разработване на критерии за качество;
 • Проучване на необходимостта от създаване на сертификационна схема за енергийно-ефективни услуги и/или техните доставчици; анализ на възможните схеми, изготвяне на препоръки;
 • Включване на критериите в договори за енергийно-ефективни услуги, по възможност и в националния модел на договор / тръжно досие за договори с гарантиран резултат;
 • Създаване на мрежи между основните участници в пазара.

Проектът е своеобразно продължение на проекта Transparense, който предприе първите стъпки към определянето на общи ценности и принципи на договорите с гарантиран резултат. В разработения по проекта Професионален кодекс за ДГР липсват стандарти и критерии за оценка. Това ще се извърши от QualitEE.

 

Връзки:

 

 

Публикации:

Критерии за качество за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност (2019)

Ръководство за европейски технически критерии за качество на услугите за енергийна ефективност (2018)

Пазар и качество на услугите за енергийна ефективност в България (2018)