ДругиСправедливост на прехода и овластяване на гражданите срещу енергийната бедност (JUSTEM)


Енергийният преход в Европа е поставен пред изпитание: от една страна е обявен "червен код" за нулеви ц ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма LIFE
 • Timeframe:
  1 ноември 2022 г. - 30 април 2025 г.
 • Budget:
  1 048 822,56 евро
 • Contractors:
  IEECP, Нидерландия (координатор); САС, България; ЧИЕЦ, България; NTUA, Гърция; FAEN, Испания; KAPE, Полша; AISVJ, Румъния; HFH, Словакия; IRENA, Хърватия
   


Умни стратегии за преход на регионите с интензивен въгледобив (TRACER)


Понастоящем в 41 района в 12 държави – членки на ЕС активно се добиват въглища. Това осигурява пряка заетос ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  01.04.2019 г. – 31.03.2022 г.
 • Budget:
  1 999 956 евро
 • Contractors:
  WIP, Германия (Координатор); CRES, Гърция; FIB, Германия; STRATH, Великобритания; ЧИЕЦ, България; GET, Австрия; EUREC, Белгия; ISPE, Румъния; ENTEL, Сърбия; CETI, Украйна; UAK, Полша; Welsh Government, Великобритания; Univerzita Karlova, Чехия; CULS, Чехия; AISVJ, Румъния
   


Социалните и хуманитарните науки в подкрепа на развитието на енергийната политика в Европа (SHAPE-ENERGY)


Проектът "Социалните и хуманитарните науки в подкрепа на развитието на енергийната политика в Европа" ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 февруари 2017 г. - 31 януари 2019 г.
 • Budget:
  1 996 573 евро
 • Contractors:
  Anglia Ruskin University, Великобритания (Координатор); Karlsruher Institut Fuer Technologie, Германия; Politecnico di Torino, Италия; École Nationale des Travaux Publics de l'État, Франция; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Норвегия; Middle East Technical University, Турция; Univerzita Tomase Bati ve Zline, Чехия; Black Sea Energy Research Centre, България; Energy Cities, Франция; Friends of Europe, Белгия; Duneworks, Холандия; Acentoline Comunicación Editora, Испания; European Council for an Energy Efficient Economy, Швеция
   


Прогнозен общ енергиен баланс на Република България за периода 2021 - 2030 и с хоризонт до 2050 година


Прогнозният общ енергиен баланс е разработен във връзка с подготовката на Интегриран национален план на Р ...

Overview

 • Funding:
  Национален доверителен екофонд (НДЕФ)
 • Timeframe:
  11 април 2018 г. - 10 юли 2018 г.
 • Budget:
 • Contractors:
  ЧИЕЦ
   


Разработване на проект за национална програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор на Република България до 2020 година


Националната програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор бе разработена по поръчка н ...

Overview

 • Funding:
  Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
 • Timeframe:
  5 април 2012 г. - 31 август 2012 г.
 • Budget:
 • Contractors:
  ЧИЕЦ