ДругиУмни стратегии за преход на регионите с интензивен въгледобив (TRACER)


Понастоящем в 41 района в 12 държави – членки на ЕС активно се добиват въглища. Това осигурява пряка заетос ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  01.04.2019 г. – 31.03.2022 г.
 • Budget:
  1 999 956 евро
 • Contractors:
  WIP, Германия (Координатор); CRES, Гърция; FIB, Германия; STRATH, Великобритания; ЧИЕЦ, България; GET, Австрия; EUREC, Белгия; ISPE, Румъния; ENTEL, Сърбия; CETI, Украйна; UAK, Полша; Welsh Government, Великобритания; Univerzita Karlova, Чехия; CULS, Чехия; AISVJ, Румъния
   


Simple and Smart Energy Communities for All (SHAREs)


Energy communities offer the unique opportunity for consumers to form critical mass and become renewable energy producers and offer their demand flexibility to the market. However, the current req ...

Overview

 • Funding:
  European Commision, Horizon 2020 Programme
 • Timeframe:
  1 September 2021 – 31 August 2024
 • Budget:
  1 999 865,48 Euro
 • Contractors:
  Austrian Energy Agency, Austria (Coordinator); OUR, Austria; BSERC, Bulgaria; BSU, Germany; DGRV, Germany; WIP, Germany; AYPEG, Georgia; REGEA, Croatia; MTVSZ, Hungary; Reflex, Hungary
   


Simple and Smart Energy Communities for All (SHAREs)


Energy communities offer the unique opportunity for consumers to form critical mass and become renewable energy producers and offer their demand flexibility to the market. However, the current req ...

Overview

 • Funding:
  European Commision, Horizon 2020 Programme
 • Timeframe:
  1 September 2021 – 31 August 2024
 • Budget:
  1 999 865,48 Euro
 • Contractors:
  Austrian Energy Agency, Austria (Coordinator); OUR, Austria; BSERC, Bulgaria; BSU, Germany; DGRV, Germany; WIP, Germany; AYPEG, Georgia; REGEA, Croatia; MTVSZ, Hungary; Reflex, Hungary
   


Simple and Smart Energy Communities for All (SHAREs)


Energy communities offer the unique opportunity for consumers to form critical mass and become renewable energy producers and offer their demand flexibility to the market. However, the current req ...

Overview

 • Funding:
  European Commision, Horizon 2020 Programme
 • Timeframe:
  1 September 2021 – 31 August 2024
 • Budget:
  1 999 865,48 Euro
 • Contractors:
  Austrian Energy Agency, Austria (Coordinator); OUR, Austria; BSERC, Bulgaria; BSU, Germany; DGRV, Germany; WIP, Germany; AYPEG, Georgia; REGEA, Croatia; MTVSZ, Hungary; Reflex, Hungary
   


Социалните и хуманитарните науки в подкрепа на развитието на енергийната политика в Европа (SHAPE-ENERGY)


Проектът "Социалните и хуманитарните науки в подкрепа на развитието на енергийната политика в Европа" ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 февруари 2017 г. - 31 януари 2019 г.
 • Budget:
  1 996 573 евро
 • Contractors:
  Anglia Ruskin University, Великобритания (Координатор); Karlsruher Institut Fuer Technologie, Германия; Politecnico di Torino, Италия; École Nationale des Travaux Publics de l'État, Франция; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Норвегия; Middle East Technical University, Турция; Univerzita Tomase Bati ve Zline, Чехия; Black Sea Energy Research Centre, България; Energy Cities, Франция; Friends of Europe, Белгия; Duneworks, Холандия; Acentoline Comunicación Editora, Испания; European Council for an Energy Efficient Economy, Швеция
   


Прогнозен общ енергиен баланс на Република България за периода 2021 - 2030 и с хоризонт до 2050 година


Прогнозният общ енергиен баланс е разработен във връзка с подготовката на Интегриран национален план на Р ...

Overview

 • Funding:
  Национален доверителен екофонд (НДЕФ)
 • Timeframe:
  11 април 2018 г. - 10 юли 2018 г.
 • Budget:
 • Contractors:
  ЧИЕЦ
   


Разработване на проект за национална програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор на Република България до 2020 година


Националната програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор бе разработена по поръчка н ...

Overview

 • Funding:
  Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
 • Timeframe:
  5 април 2012 г. - 31 август 2012 г.
 • Budget:
 • Contractors:
  ЧИЕЦ