ДругиСоциалните и хуманитарните науки в подкрепа на развитието на енергийната политика в Европа (SHAPE-ENERGY)


Проектът "Социалните и хуманитарните науки в подкрепа на развитието на енергийната политика в Европа" ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 февруари 2017 г. - 31 януари 2019 г.
 • Budget:
  1 996 573 евро
 • Contractors:
  Anglia Ruskin University, Великобритания (Координатор); Karlsruher Institut Fuer Technologie, Германия; Politecnico di Torino, Италия; École Nationale des Travaux Publics de l'État, Франция; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Норвегия; Middle East Technical University, Турция; Univerzita Tomase Bati ve Zline, Чехия; Black Sea Energy Research Centre, България; Energy Cities, Франция; Friends of Europe, Белгия; Duneworks, Холандия; Acentoline Comunicación Editora, Испания; European Council for an Energy Efficient Economy, Швеция
   


Разработване на проект за национална програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор на Република България до 2020 година


Националната програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор бе разработена по поръчка н ...

Overview

 • Funding:
  Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
 • Timeframe:
  Април - Август 2012 г.
 • Budget:
 • Contractors:
  ЧИЕЦ