Смекчаване изменението на климатаНасочване на европейската политика за подпомагане прехода към нисковъглеродна икономика. Моделиране развитието на енергийната система в условия на екологични и социално-икономически ограничения (MEDEAS)


Преходът към нисковъглеродна икономика трябва да постигне няколко цели: конкурентоспособност, опазване н ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 януари 2016 г. - 31 декември 2019 г.
 • Budget:
  3 735 308 евро
 • Contractors:
  CSIC, Испания (Координатор); INSTM, Италия; CRES, Гърция; CIRCE, Испания; Масариков Университет, Чехия; Университет на Валядолид, Испания; Университет Англия Ръскин, Великобритания; ЧИЕЦ, България; IIASA, Австрия; Hnuti Duha, Чехия; AEA, Австрия; Blue4You, Белгия
   


Анализ на възможностите за производство на биогорива от ново поколение и на други възобновяеми източници в транспорта и определяне на индикативната подцел за потребление на биогорива от ново поколение в сектор „Транспорт“


Анализът на възможностите за производство на биогорива от ново поколение и на други ВИ в транспорта в Бълг ...

Overview

 • Funding:
  Министерство на енергетиката
 • Timeframe:
  19 октомври 2016 г. – 31 март 2017 г.
 • Budget:
 • Contractors:
  ЧИЕЦ