Възобновяеми енергийни източници и разпределено производство на енергияНасочване на европейската политика за подпомагане прехода към нисковъглеродна икономика. Моделиране развитието на енергийната система в условия на екологични и социално-икономически ограничения (MEDEAS)


Преходът към нисковъглеродна икономика трябва да постигне няколко цели: конкурентоспособност, опазване н ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 януари 2016 г. - 31 декември 2019 г.
 • Budget:
 • Contractors:
  CSIC, Испания (Координатор); INSTM, Италия; CRES, Гърция; CIRCE, Испания; Масариков Университет, Чехия; Университет на Валядолид, Испания; Университет Англия Ръскин, Великобритания; ЧИЕЦ, България; IIASA, Австрия; Hnuti Duha, Чехия; AEA, Австрия; Blue4You, Белгия
   


Стратегически действия за насърчаване отоплението и охлаждането от ВЕИ (RES H/C SPREAD)


Потенциалът за използване на енергия от възобновяеми източници (ВИ) за отопление и охлаждане е все още неоп ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  1 март 2014 г. - 31 октомври 2016 г.
 • Budget:
  1,2 млн.евро
 • Contractors:
  ISIS, Италия (Координатор); CTI, Италия; CRES, Гърция; EREN, Испания; ЧИЕЦ, България; EKODOMA, Латвия; AEA, Австрия; АРО, България; ANKO, Гърция; RPR, Латвия; ARPA ER, Италия
   


Разработване на регулаторни стратегии за балансиран растеж на оползотворяването потенциала за производство на електроенергия от ВЕИ в България


Главната цел на проекта бе да допринесе за ускоряването на устойчивото усвояване на потенциала на ВЕИ за п ...

Overview

 • Funding:
  Глобален екологичен фонд, Програма за малки проекти
 • Timeframe:
  14 октомври 2009 г. - 1 август 2011 г.
 • Budget:
 • Contractors:
  ЧИЕЦ, АРЕС
   


Анализ на възможностите за производство на биогорива от ново поколение и на други възобновяеми източници в транспорта и определяне на индикативната подцел за потребление на биогорива от ново поколение в сектор „Транспорт“


Анализът на възможностите за производство на биогорива от ново поколение и на други ВИ в транспорта в Бълг ...

Overview

 • Funding:
  Министерство на енергетиката
 • Timeframe:
  19 октомври 2016 г. – 31 март 2017 г.
 • Budget:
 • Contractors:
  ЧИЕЦ
   


Прогнозен общ енергиен баланс на Република България за периода 2021 - 2030 и с хоризонт до 2050 година


Прогнозният общ енергиен баланс е разработен във връзка с подготовката на Интегриран национален план на Р ...

Overview

 • Funding:
  Национален доверителен екофонд (НДЕФ)
 • Timeframe:
  11 април 2018 г. - 10 юли 2018 г.
 • Budget:
 • Contractors:
  ЧИЕЦ