Енергийна ефективност и енергийни услугиСертифициране качеството на енергийно-ефективните услуги за увеличаване на отговорните инвестиции в сградния сектор (QualitEE)


Пазарът на енергийно-ефективни услуги предлага многобройни възможности за изпълнение на п ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 юни 2017 г. - 31 май 2020 г.
 • Budget:
  1,6 млн.евро
 • Contractors:
  e7, Австрия (Координатор); EFIEES, Белгия; EEVS Insight, Великобритания; Институт Йозеф Щефан, Словения; ASEW, Германия; CRES, Гърция; EKODOMA, Латвия; ECB, Словакия; CREARA, Испания; SEVEn, Чехия; Factor4, Белгия; ЧИЕЦ, България
   


Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз (EU-MERCI)


Проектът EU-MERCI имаше за цел да повиши енергийната ефективност в индустрията като използва и разшири въз ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 февруари 2016 г. - 31 януари 2018 г.
 • Budget:
 • Contractors:
  RSE Spa, Италия (Координатор); JIN, Холандия; CRES, Гърция; KAPE, Полша; AEA, Австрия; FIRE, Италия; Carbon Trust, Великобритания; BSERC, България; APE, Словения; SPES GEIE, Италия и ЕС; ENERO, Румъния
   


Иновативен социално-икономически анализ на енергийната ефективност в държавите - членки на ЕС (HERON)


Проектът HERON имаше амбициозната задача да съдейства на властите на всички нива за разработването и контрол ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 май 2015 - 30 ноември 2017
 • Budget:
  958 750 Евро
 • Contractors:
  Университет на Атина - KEPA, Гърция (Координатор); Университет Бокони, Италия; Черноморски изследователски енергиен център, България; Университет Оксфорд Брукс, Великобритания; Университет на Антверпен, Белгия; Институт Вупертал, Германия; Университет на Белград, Сърбия; Стокхолмски институт по околна среда, Център Талин, Естония
   


Договори с гарантиран резултат + (EPC+)


Интересът към договорите с гарантиран резултат (ДГР) е голям, но изпълнението на проектите, включващи такив ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 март 2015 г. - 31 март 2018 г.
 • Budget:
 • Contractors:
  CRES, Гърция (Координатор); Arbeitsgemeinschaft ASEW c/o VKU, Германия; Factor4, Белгия; GEA, Австрия; E7, Австрия; TEA, Ирландия; ESCAN, Испания; ISR, Португалия; ESCOITALIA, Италия; SEVEn, Чехия; JSI, Словения; HELESCO, Гърция; ЧИЕЦ, България
   


Concerted Action for the Energy Services Directive (CA-ESD)


The Concerted Action for the Energy Services Directive was launched by Intelligent Energy Europe (IEE) to provide a structured framework for the exchange of information between the 27 Member State ...

Overview

 • Funding:
  European Commission, Intelligent Energy Europe
 • Timeframe:
  1 June 2008 – 30 June 2011
 • Budget:
  3 085 464 €
 • Contractors:
  Austrian Energy Agency, Austria; Flemish Energy Agency, Belgium; Energy Efficiency Agency, Bulgaria; Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Cyprus; Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship, Croatia; CR-State Energy Inspection, Czech Republic; Danish Energy Agency, Denmark; Ministry of Economic Affairs and Communications, Estonia; Motiva Oy, Finland; ADEME, France; BMWi-Federal Ministry of Economics and Technology, Germany; CRES, Greece; Hungarian Energy Centre, Hungary; Sustainable Energy Division, Dept. of Communications, Energy and Natural Resources, Ireland; ENEA, Italy; Construction, Energy and Housing State Agency, Latvia; Energy Agency, Lithuania; Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur, Luxembourg; Malta Resources Authority, Malta; SenterNovem, The Netherlands (leader); Polish National Energy Conservation Agency (KAPE), Poland; Directorate General for Energy and Geology of the Ministry of Economy and Innovation, Portugal; Romanian Agency for Energy Conservation, Romania; Ministry of Economy, Slovakia; Josef Stefan Institute, Slovenia; IDEA-National Energy Agency, Spain; Swedish Energy Agency, Sweden; Energy Saving Trust, UK. BSERC, Bulgaria – sub-contractor
   


Обновяване на публичния сграден фонд съобразно изискването за сгради с близко до нулево енергийно потребление (RePublic_ZEB)


Главната цел на проекта RePublic_ZEB бе да изгради капацитет и да повиши осведомеността относно политиката, подк ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  1 март 2014 г. - 31 октомври 2016 г.
 • Budget:
  1 638 795 евро
 • Contractors:
  CTI, Италия (Координатор); POLITO, Италия; ЧИЕЦ, България; BRE, Великобритания; IREC, Испания; CRES, Гърция; LNEG, Португалия; URBAN-INCERC, Румъния; MACEF, Република Македония; ZRMK, Словения; EIHP, Хърватия; BME, Унгария
   


Съгласувани действия по отношение на европейската директива за енергийна ефективност (CA-EED)


CA EED бе иницииран от Европейската комисия с цел осигуряване на структурна рамка за обмен на информация межд ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  1 юни 2011 г. - 30 ноември 2016 г.
 • Budget:
 • Contractors:
   


Повишаване прозрачността на пазарите за енергийни услуги (Transparense)


Главната задача на проект Transparense бе да повиши прозрачността и доверието в пазарите на договорите с гаранти ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  1 април 2013 г. - 30 септември 2015 г.
 • Budget:
  2 099 670 Евро
 • Contractors:
  SEVEn, Чехия (Координатор); e7, Австрия; Factor4, Белгия; ЧИЕЦ, България; EEVS, Великобритания; BEA, Германия; REACM, Гърция; ECNet, Дания; ESCAN, Испания; DTTN, Италия; Ekodoma, Латвия; LEI, Литва; Norwegian Energy Efficiency, Норвегия; KAPE, Полша; Institute of Systems and Robotics - University of Coimbra, Португалия; Energy Centre Bratislava, Словакия; Josef Stefan Institute, Словения; GDI, Унгария; ECN, Холандия; IVL Swedish Environmental Research Institute, Швеция
   


Прогнозен общ енергиен баланс на Република България за периода 2021 - 2030 и с хоризонт до 2050 година


Прогнозният общ енергиен баланс е разработен във връзка с подготовката на Интегриран национален план на Р ...

Overview

 • Funding:
  Национален доверителен екофонд (НДЕФ)
 • Timeframe:
  11 април 2018 г. - 10 юли 2018 г.
 • Budget:
 • Contractors:
  ЧИЕЦ