Events


Семинар - обучение по качеството на енергийно-ефективните услуги в сградите

12 януари 2019

Семинар - обучение на тема „Гарантиране качеството на енергийно-ефективните услуги (ЕЕУ) в сградите“, ...


Семинар: Енергийно-ефективни услуги в сградния сектор

29 март 2018

Черноморският изследователски енергиен център организира семинар, посветен на енергийно-ефективните усл ...