News


Обществен диалог и обучение за енергийния преход на Старозагорския регион

02 октомври 2020

Последните дни на септември бяха белязани от две важни събития, посветени на прехода на регион Стара Загор ...


Уебсайтът на LABEL2020 вече предоставя информация за новите енергийни етикети на европейските потребители и доставчици на електроуреди

16 април 2020

През м. юни 2019 г. бе даден старт на проекта LABEL2020 – една инициатива на 20 европейски организации, финансира ...


Семинар за енергийната ефективност в сградния сектор

24 март 2020

Семинар, озаглавен “Условия за постигане на мащаб – финансиране и осигуряване на качество на проекти ...


Бъдещето е възобновяемо и ефективно – представяне на уебсайта на REPLACE за устойчиво отопление и охлаждане

12 февруари 2020

Половината енергия в Европа се използва за отопление и охлаждане. А 80 милиона системи за отопление и ох ...


Пазарът на енергийно-ефективни услуги расте - сочи ново проучване в ЕС

11 декември 2019

Наскоро бяха публикувани резултати от тазгодишното проучване на пазарите на енергийно-ефективни услуги, п ...


От новия брой на информационния бюлетин на MEDEAS

26 юли 2019

Наскоро бе пуснат моделът MEDEAS-Европа. Той следва същата модулна структура като MEDEAS-Свят, но има и някои ново ...


Умни стратегии за преход на регионите с интензивен въгледобив

17 юни 2019

Встъпителна среща, дискусия със заинтересованите страни и работно посещение на открития рудник Welzow-Süd


Документален филм на проекта MEDEAS

05 март 2019

MEDEAS създаде кратък документален филм за най-важните цели и резултати от проекта.


Първото обучение по проекта QualitEE се проведе в Стара Загора

14 февруари 2019

При голям интерес премина първото обучение по проекта QualitEE  на тема „Гарантиране качеството на енергийно-ефективните услуги (ЕЕУ) в сградите“, организирано на 12 януари 2019 г.


Публикувани са препоръки за бъдещи социални и хуманитарни изследвания в енергетиката

14 януари 2019

Резултатите от социалните и хуманитарните изследвания (икономика, социология, психология и т.н.) в областта на енергетиката


Проект на Ръководство за технически критерии за качество на енергийно-ефективните услуги

28 ноември 2018

По-рано тази година, партньорите по европейския проект QualitEE, разработиха и публикуваха про ...


Заключителна конференция на проекта EU-MERCI -

04 януари 2018

На 23 януари 2018 г. в Лондон ще се проведе заключителна конференция на проекта EU-MERCI. Във фокуса на конференция ...