News


Уебсайтът на LABEL2020 вече предоставя информация за новите енергийни етикети на европейските потребители и доставчици на електроуреди

16 април 2020

През м. юни 2019 г. бе даден старт на проекта LABEL2020 – една инициатива на 20 европейски организации, финансира ...


Семинар за енергийната ефективност в сградния сектор

24 март 2020

Семинар, озаглавен “Условия за постигане на мащаб – финансиране и осигуряване на качество на проекти ...


Бъдещето е възобновяемо и ефективно – представяне на уебсайта на REPLACE за устойчиво отопление и охлаждане

12 февруари 2020

Половината енергия в Европа се използва за отопление и охлаждане. А 80 милиона системи за отопление и ох ...


Пазарът на енергийно-ефективни услуги расте - сочи ново проучване в ЕС

11 декември 2019

Наскоро бяха публикувани резултати от тазгодишното проучване на пазарите на енергийно-ефективни услуги, п ...


От новия брой на информационния бюлетин на MEDEAS

26 юли 2019

Наскоро бе пуснат моделът MEDEAS-Европа. Той следва същата модулна структура като MEDEAS-Свят, но има и някои ново ...


Умни стратегии за преход на регионите с интензивен въгледобив

17 юни 2019

Встъпителна среща, дискусия със заинтересованите страни и работно посещение на открития рудник Welzow-Süd


Документален филм на проекта MEDEAS

05 март 2019

MEDEAS създаде кратък документален филм за най-важните цели и резултати от проекта.


Първото обучение по проекта QualitEE се проведе в Стара Загора

14 февруари 2019

При голям интерес премина първото обучение по проекта QualitEE  на тема „Гарантиране качеството на енергийно-ефективните услуги (ЕЕУ) в сградите“, организирано на 12 януари 2019 г.


Публикувани са препоръки за бъдещи социални и хуманитарни изследвания в енергетиката

14 януари 2019

Резултатите от социалните и хуманитарните изследвания (икономика, социология, психология и т.н.) в областта на енергетиката


Проект на Ръководство за технически критерии за качество на енергийно-ефективните услуги

28 ноември 2018

По-рано тази година, партньорите по европейския проект QualitEE, разработиха и публикуваха про ...


Заключителна конференция на проекта EU-MERCI -

04 януари 2018

На 23 януари 2018 г. в Лондон ще се проведе заключителна конференция на проекта EU-MERCI. Във фокуса на конференция ...